Про організацію

Історична довідка:

9 лютого 1991 року  установча конференція обласної Спілки ветеранів Афганістану Чернігівської області (ОСВА-ЧО) обрала голову Спілки — Соколова Олександра Володимировича та схвалила Статут організації (який затверджено Президією Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів — інтернаціоналістів) та наказом  Голови УСВА №36 від 5 березня 1991року).

12 червня 1999 року установча конференція прийняла рішення про реорганізацію громадської організації та перехід обласної Спілки ветеранів Афганістану Чернігівської області (ОСВА-ЧО) на статут Чернігівського обласного відділення Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів) (ЧОВ УСВА), а також обрання голови Чернігівського обласного відділення УСВА (воїнів – інтернаціоналістів) та керівних органів ЧОВ УСВА.

Головою Чернігівського обласного відділення УСВА (воїнів – інтернаціоналістів) обрано Соколова Олександра Володимировича та затверджено Статут ЧОВ УСВА (Протокол №1 від 12 червня 1999 року).Зареєстровано Управлінням юстиції у Чернігівській області 1 вересня 1999року,Свідоцтво №73.

30 серпня 2012 року на позачерговій конференції прийнято рішення про зміну у складі керівного органу Чернігівського обласного відділення (воїнів – інтернаціоналістів) та головою було обрано Віхрова Станіслава Григоровича (Протоколо№3 від 30.08.2012року), Зареєстровано Управлінням юстиції в Чернігівській області наказ №645/1 від 15 жовтня 2012 року.

Одним з перших в Україні та області був створений Чернігівський міський клуб ветеранів Афганістану – дата створення – 15 травня 1987 року. Першим головою міської організації було обрано ветерана Великої Вітчизняної війни — Шевчука Василя Івановича, батька загиблого в Республіці Афганістан сина -військовослужбовця Шевчука Володимира Васильовича.

13листопада 1995року назву громадської організації було змінено і створено Чернігівську міську організацію УСВА (воїнів – інтернаціоналістів).

 19 березня 2016 року на позачерговій конференції прийнято рішення про зміну у складі керівного органу Чернігівського обласного відділення  (воїнів-інтернаціоналістів) та головою було обрано Соколова Олександра Володимировича (Протокол від 19.03.2016 р.)

Чернігівське обласне відділення Української спілки ветеранів

Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів)

Статут

Загальні положення

Чернігівське обласне відділення Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів — інтернаціоналістів) є самостійною добровільною громадською організацією, що об’єднує ветеранів війни в Афганістані та воєнних конфліктів в інших зарубіжних країнах, членів сімей загиблих, військовополонених, безвісті зниклих, а також інших громадян, які своєю діяльністю сприяють ЧОВ УСВА і беруть активну участь у реалізації заходів ЧОВ УСВА.

 

Цілі та завдання ЧОВ УСВА

- Консолідація зусиль ветеранів та їх об’єднань для більш ефективного

використання їхнього потенціалу та можливостей щодо соціального захисту

ветеранів війни, сімей загиблих;

- Соціальний та правовий захист членів відділення;

- Психологічна, моральна та матеріальна допомога та підтримка членів

відділення, в першу чергу, інвалідів, членів сімей загиблих;

- Сприяння лікуванню, зміцненню фізичного та морального стану ветеранів

війни, соціальної адаптації та підвищенню їхньої соціальної активності;

- Впровадження у діяльність колективів ветеранів війни принципів ділового

співробітництва між членами Відділення і вірності бойовим традиціям, забезпечення ветеранів глибокими правовими знаннями з метою захисту від посягань на їхні законні права;

- Сприяння державним та громадським організаціям України у вихованні в молоді та підлітків високих морально-етичних якостей, патріотизму, готовності до захисту Вітчизни;

- Розробка заходів щодо пошуку безвісти зниклих та визволення військовополонених , участь їх в реалізації;

- Створення підприємств, асоціацій і об’єднань, згідно з порядком, встановленим законодавством ,а також сприяння їх різноманітній діяльності.

Структура та керівні органи

Чернігівського обласного відділення УСВА (воїнів — інтернаціоналістів)

             Конференція ЧОВ УСВА                     Ревізійна комісія

 

                  ПРАВЛІННЯ

 

                   ПРЕЗИДІЯ

 

              Голова ЧОВ УСВА

 

               Заступники голови

 

      Місцеві(міські, районні, міжміськіорганізації)

 

Чисельний склад Правління ЧОВ УСВА складає 35 чоловік.

Чисельний склад Президії ЧОВ УСВА складає 10 чоловік.

Чисельний склад Ревізійної комісії складає 3 чоловіки

Заступники голови – 2 чоловіки

Місцеві (міські, районні, міжміські) організації – 25 організацій